การเงินรัฐวิสาหกิจ

เบิกจ่ายงบลงทุนปี 65 เข้าเป้า

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย การเงินรัฐวิสาหกิจ สคร เปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง 

การเงิน นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ณ สิ้นเดือน ก.ย.ว่า เป็นไปตามเป้าหมายมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 276,249 ล้านบาท หรือ 96% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) 34 แห่ง จำนวน 114,690 ล้านบาท หรือ 88% ของกรอบลงทุนทั้งปี ส่วนรัฐวิสาหกิจอีก 9 แห่ง เป็นรัฐวิสาหกิจตามปีปฏิทิน (ม.ค.-ก.ย.65) จำนวน 161,558 ล้านบาท หรือ 103% ของแผนเบิกจ่ายสะสม ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายอีก 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.65)

การเงินรัฐวิสาหกิจ

“ปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐวิสาหกิจ ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่รัฐวิสาหกิจได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย และดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่า 88% หรือสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา”

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม.