การศึกษา กศน. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ใจบางเว่อร์…คุณยายย้อนวัย ใส่ชุดนักเรียนมารับใบจบการศึกษา การเรียนไม่มีคำว่าสายไป

คุณยายใส่เสื้อนักเรียน ม.ต้น ของหลาน เข้ารับใบประกาศนียบัตร หลังจบการศึกษานอกระบบ แต่ละคนแต่งตัวจัดเต็มไม่แพ้กัน

การศึกษา กศน. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และหลักฐานสำคัญทางการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตรประกอบด้วย นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 51 คน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน

การศึกษา กศน. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ภาพที่น่าประทับใจนั้นคือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเข้าเรียน กศน. ครบถ้วนจนจบการศึกษา ในวันนี้ต่างเดินทางมารับใบประกาศนียบัตรกันอย่างคึกคัก โดยพบว่าคุณยายหลายคน ต่างมาทั้งในชุดนักเรียนหญิง ใส่คอซอง สวมกระโปรง เรียกว่าเข้ามารับใบจบราวกับเด็กนักเรียน ม.ต้น เลยทีเดียว

ด้านนักเรียนที่จบการศึกษารายหนึ่ง เปิดใจว่า เธอเป็น อสม. และเป็นประธานชุมชน ซึ่งได้รับการผลักดันว่า ถ้าประธานชุมชนจบ ป.4 เธอก็ต้องมาเรียนหนังสือ ขอบคุณ กศน. ที่ให้โอกาส ตอนนี้รู้สึกดีใจที่เรียนจบ และตั้งเป้าจะศึกษาต่อให้ได้วุฒิที่สูงขึ้นอีกด้วย

สำหรับ กศน. เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงวัยผู้สูงอายุ และการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญและเอาใจใส่ผู้มารับบริการ การศึกษาด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมาย

แนะนำข่าวการศึกษา : ชูจัดศึกษาปฐมวัยให้เป็นหนึ่ง